BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

Mesleki ve Teknik Eğitim Akademisi

Mesleki ve Teknik Eğitim Akademisi

Konu:

Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit ederek, öğrencilerle ailelerini bu doğrultuda yönlendirmek ve onlara ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırıp mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

Amaç:

 • Mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan olumsuz toplumsal algının değiştirilmesinin sağlanması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip bireylerin yetiştirilmesi,
 • Mesleki ve teknik eğitim müfredatının uygulandığı okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektörün, mesleki ve teknik eğitimin planlama, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine katılımının sağlanması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesinin sağlanması,
 • Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik yönlendirme ve rehberliğinin yapılmasının sağlanması,
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektörün kalifiye eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki kurslarının açılmasının sağlanması,
 • Öğrencilerin milli, evrensel ve kültürel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Faaliyetler:

 • Okullarda Mesleki ve Teknik Eğitim Kapsamında Meslek Tanıtımlarının Yapılması,
 • Mesleki Ve Teknik Eğitimde Farkındalığın Artırılmasına Yönelik, Konferans, Toplantı ve Seminerler Düzenlemesi,
 • Mesleki Ve Teknik Eğitim Müfredatının Uygulandığı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Seminerler Düzenlemesi,
 • Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumlarında Üretilen Ürünlerin Sergilenmesine Yönelik Faaliyetler(Fuar, Sergi Vb.) Düzenlenmesi,
 • Batman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüyle İş Birliği Yaparak Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin Gerçek İş Ortamlarında Çalıştırılıp Söz Konusu Ortamlarda Kalma Sürelerinin Artırılarak Onların Becerilerinin Geliştirilmesine İmkân Sağlanması,
 • Sanayi ve Üretim Merkezilerine Yönelik Teknik Gezilerin Düzenlenmesi,
 • Örgün Eğitime Devam Etmeyen Bireylerin Batman Mesleki Eğitim Merkezine Yönlendirilerek Yetenekli Oldukları Alanda Çıraklık Eğitimi Alıp Meslek Edinmelerinin Sağlaması,
 • Örgün Eğitim Dışında Kalan Bireylerin Batman Mesleki Eğitim Merkezine Yönlendirilerek Yetenekli Oldukları Alanda Çıraklık Eğitimi Alıp Meslek Edinmelerinin Sağlaması

 

Kapsam:

Batman ilinde resmi ve özel mesleki ve teknik eğitim müfredatının uygulandığı tüm kurumları kapsar.

 

Dayanak:

2023 Eğitim Vizyonu,

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

MEB Mesleki Eğitim Kanunu

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.