BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

Ölçme ve Değerlendirme Akademisi

Ölçme ve Değerlendirme Akademisi

Konu:

Çocuklara, bilim üretmeyi, araştırma yapmayı, farklı problem çözme yöntemlerini kullanarak problemleri çözmeyi, muhakeme ve mukayese ederek analitik düşünebilme becerisini, onlara özgün yaklaşımlar geliştirmeyi öğretmek ayrıca mevcut kaynakları verimli kullanarak genel başarıyı olumlu yönde geliştiren öğretimsel etkinlikleri yaygınlaştırarak öğrencilerin akademik başarılarını artırıp eğitime nitelik kazandırıp okullar arası talep farkını ortadan kaldırarak okullar arasındaki dengesizliklerin eşitlenmesini sağlamak.

 

Amaç:

 • İlimizde, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin genel başarılarının artırılması,
 • Destekleme ve yetiştirme kurslarının daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi,
 • Sınava girecek öğrenciler öncelikli olmak üzere tüm öğrencilerin LGS, YGS ve LYS kapsamına giren derslerdeki akademik başarılarının arttırılması,
 • Destekleme ve yetiştirme kurslarından maksimum fayda sağlanması,
 • Çocuklara olimpiyat mantığının kavratılması,
 • Çocuklara araştırma, öğrenme ve yeni bilgilere ulaşma yöntemlerinin kavratılması,
 • Çocukların matematik ve fen alanlarında çalışma yapmalarının özendirilmesi,
 • Matematik ve fen alanlarına karşı olumlu tutum ve davranış kazandırılması,
 • Çocukların matematik ve fen bilimleri derslerindeki başarılarının artırılmasının sağlanması,
 • Öğrencilerin milli, evrensel ve kültürel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Faaliyetler:

 • İlimizde Temel Eğitim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilere Yönelik Belirli Aralıklarla Başarı İzleme Ve Değerlendirme Sınavlarının Yapılması,
 • Branş Bazlı Bölge Zümre Başkanlarıyla Toplantılar Yapılması,
 • Temel Eğitim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerimizin Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarına Yönlendirilmesi,
 • Okullar Arası Matematik Olimpiyatlarının Düzenlenmesi,
 • Okullar Arası Fen Olimpiyatlarının Düzenlenmesi,
 • Akademik Becerilerin İzlenmesi Ve Değerlendirmesi(ABİDE)’ ne Yönelik Örnek Soruların Okullara Gönderilip Bu Kapsamda Yarışmaların Düzenlenmesi,
 • PISA Ve TIMSS’ e Yönelik Örnek Soruların Okullara Gönderilip Bu Kapsamda Yarışmaların Düzenlenmesi

 

Kapsam:

Batman ilindeki tüm ortaokul ve lise kademelerinde bulunan öğrencileri kapsar.

 

Dayanak:

2023 Eğitim Vizyonu,

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.