BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

Özel Eğitim Akademisi

Özel Eğitim Akademisi

Konu:

Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda özel gereksinimli çocuklarımızı akranlarından tecrit etmeyen, birlikte yaşama kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakışı sağlamanın yanında özel yetenekli öğrencilerimizin özgün tanılama araçlarıyla tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerek izlenmesi, bu öğrencilerimizin uzun vadede hem bireysel yaşamlarına hem de ülkemizin büyümesine katma değer oluşturmalarını sağlamak.

 

Amaç:

 • Özel gereksinimli bireylerin bireysel farklılıklarının kabul edilmesi,
 • Özel gereksinimli bireylerin daha kaliteli bir yaşam düzeyine ulaşmasının sağlanması,
 • Özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleşmelerinin sağlaması,
 • Özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu birer birey olarak yetişmelerinin sağlanması,
 • Özel gereksinimli bireylere yönelik özel eğitim hizmetinin yaygınlaştırılmasının sağlanması,
 • Özel gereksinimli bireylere iş ve mesleki alanlarda ve hayata hazırlanmalarında katkı sağlanması ve bu kapsamda yapılan örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılmasının sağlanması,
 • Özel gereksinimli bireylerin sanatsal ve sportif faaliyetler sonucunda toplum içindeki rollerinin ve bireysel başarılarının ortaya çıkarılmasının sağlanması,
 • Özel yetenekli çocuklarımızı akranlarından ayrıştırmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemiyle eğitilmelerinin sağlanması,
 • Her tür yeteneğin gelişiminin desteklendiği; yetenekli bireylere merak, araştırma ve yaratıcılığa zemin oluşturan ileri düzeyde öğrenme ortamlarının doğal olarak sunulmasının sağlanması,
 • Özel yetenekli bireylerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla Batman Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) ve Batman Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması,
 • Öğrencilerin milli, evrensel ve kültürel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Faaliyetler:

 • Erken Çocukluk Eğitiminde Özel Gereksinimli Çocukların Uyumunun Sağlanması İçin Gerekli Öğretmen Eğitimlerinin Düzenlenmesi,
 • Özel Gereksinimli Çocukların Velilerine Yönelik Batman Rehberlik Araştırma Merkezi Bünyesinde ve Koordinesinde Özel Eğitim Seminerlerinin Düzenlenmesi,
 • Özel Gereksinimli Ve Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Etkinlik Ve Materyal Geliştirme Yarışmalarının Düzenlenmesi,
 • Kamuoyunu Bilinçlendirmek İçin Engel Türlerine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Düzenlenmesi ( 2 Nisan Otizm, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Vb.),
 • Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Batman Bilim Ve Sanat Merkezi Bünyesinde Ve Koordinesinde Atölye Çalışmalarının Yapılması ( Robotik, Sanat, Lego, Elektronik Vb.),
 • İleri Öğrenme Ortamları İçin Materyal Ve Model Geliştirme Seminerlerinin Düzenlenmesi,
 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Resmi, Özel Ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşmalarını Sağlayacak Etkinliklerin Düzenlenmesi

 

Kapsam:

Batman ilinde resmi ve özel tüm okullarda öğrenim gören özel gereksinimli ve özel yetenekli öğrenci, onların veli ve öğretmenlerini kapsar.

 

Dayanak:

2023 Eğitim Vizyonu,

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

24376 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,

26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Beni Anlayın Özel Yetenekli Çocuğum Var” adlı aile eğitim kılavuzu,

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.