BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

Yönerge

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 BATMAN EĞİTİM AKADEMİLERİ Akademi Danışma ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 BATMAN EĞİTİM AKADEMİLERİ

Akademi Danışma ve Düzenleme Kurulunun

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Akademi Danışma ve Düzenleme Kurulunun kuruluş ve işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Akademi Danışma ve Düzenleme Kurulunun görev ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, Batman Valiliğinin onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün yürüttüğü ‘2023 Batman Eğitim Akademileri” çalışmasına dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a)      Akademi Danışma Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürü, Maarif Müfettişleri Koordinatörü, Batman İlinde görevini ifa eden doktora/yüksek lisans yapan öğretmenleri,

b)      Akademi Düzenleme Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Şubesinin Bağlı olduğu İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro’ da görev yapan öğretmenleri,

c)      İşbirliği Yapılacak Kurumlar:

 • Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA),
 • Batman Belediyesi,
 • Batman Üniversitesi,
 • Batman Barosu,
 • Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü,
 • Batman İl Özel İdaresi,
 • Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
 • Batman Müftülüğü,
 • Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
 • Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
 • Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
 • Batman Ticaret ve Sanayi Odası’ nı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Akademi Danışma ve Düzenleme Kurulunun Oluşumu, Koordinasyonu, Görev ve Sorumlulukları


Akademi Danışma Kurulunun Oluşumu ve Koordinasyonu

MADDE 5

(1) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasını izleme ve değerlendirmek üzere, il ve ilçelerde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü, Maarif Müfettişleri Koordinatörü ve Batman İlinde görevini ifa eden doktora/yüksek lisans yapan öğretmenlerden oluşur.

(2) Akademi Danışma Kurulu, 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasının Batman İlinde bulunan resmi ve özel öğretim kurumlarında uygulanmasından sorumludur.

(3) Akademi Danışma Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

 

Akademi Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 6

(1) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak olan kurs, seminer, konferans, panel, söyleşi, vb. etkinliklere katılacak olan akademisyen, eğitimci ve yazarları tespit eder.

(2) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak olan atölye, yarışma, festival ve olimpiyatların çerçevesini belirler.

(3) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak kitap fuarı ve kütüphaneler haftası etkinliklerinin çerçevesini belirler.

(4) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması ile ilgili sunulan önerilerin incelenmesi ve uygulama kararlarının alınmasından sorumludur.

(5) Akademiler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve akademi çalışmalarının gelişiminin takip edilmesinden sorumludur.

(6) Akademi çalışmaları esnasında daha önce alınması önerilen tedbirlerin ilgili birimlerde alınıp alınmadığını ve beklenen sonuçları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.

(7) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasının işleyişi ile ilgili varsa eksiklikleri ve önerilerini Akademi Düzenleme Kurulu’ na bildirir.

(8) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması ile ilgili Vali veya İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler.

 

Akademi Düzenleme Kurulunun Oluşumu ve Koordinasyonu

MADDE 7

(1) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasını yürütmek, etkinliklerde aktif olarak görev almak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesinin bağlı olduğu İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro’ da görev yapan öğretmenlerden oluşur.

(2) Akademi Düzenleme Kurulu İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

 

Akademi Düzenleme Kurulunun Görevleri

MADDE 8

(1) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasının taslağını hazırlar.

(2) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasının uygulama tarihlerinin belirlenmesini ve planlamasını sağlar.

(3) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasını il ve ilçe merkezlerinde bulunan okul/kurumlara duyurarak başlatır.

(4) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak olan kurs, seminer, konferans, panel, söyleşi, vb. etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol alır.

(5) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak olan atölye, yarışma, festival ve olimpiyatların düzenlenmesinde aktif rol alır.

(6) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak kitap fuarı ve kütüphaneler haftası etkinliklerinin düzenlenmesinde aktif rol alır.

(7) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması kapsamında yapılacak olan çalışmalarda İş Birliği Yapılacak Kurumlarla koordinasyonu sağlar.

(8) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasında görev alacak olan öğretmenlerin seçiminde, öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili kazanımlarında oluşabilecek her türlü eksikliğin giderilmesinden birinci derecede sorumludur.

(9) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışmasının raporunu hazırlar.

(10) 2023 Batman Eğitim Akademileri çalışması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler.

 

Sorumluluklar

MADDE 9

(1)       Akademi Danışma Kurulu İl Valisine karşı sorumludur.

(2)       Akademi Düzenleme Kurulu İl Milli Eğitim Müdürüne karşı sorumludur.

 

Yürürlük

MADDE 10

(1) Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11

(1) Bu yönerge hükümlerini İl Milli Eğitim Müdürü yürütür.

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.