BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI  BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ ‘’2023 BATMAN EĞİTİM AKADEMİLERİ’’ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

  PROTOKOL

 

AMAÇ

MADDE 1

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, karşılıklı kurumsal yararı, ortak çalışmaları desteklemek, karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor, turizm, mesleki gelişim, yardımlaşma, dayanışma ve araştırma faaliyetleri ile karşılıklı mutabık kalınacak diğer alanlarda taraflar arasında işbirliğini tesis etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

KISALTMALAR VE TANIMLAR

Madde 2.

Bu protokolde geçen;

Müdürlük           : Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü

TPAO                : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü ’nü ifade eder.

KAPSAM

MADDE 3

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 2023 Batman Eğitim Akademileri kapsamında eğitim sistemimizin temel unsurları olan öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yaparak istenilen seviyeye ulaşılması konusunda, karşılıklı mutabık kalınarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyet için taraflar arasında yapılacak işbirliği usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 4.

Bu protokolün dayanağı;

 • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023
 • 2023 MEB Vizyon Belgesi’dir.

 

TARAFLAR

 

Madde 5.

Bu Protokolün Tarafları:

 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Adres                          : Gap Mahallesi, 2503. Sk. no:3, 72070  Batman /Merkez

Telefon                       :  (0488) 280 72 00

Fax                             :  (0488) 280 72 00

İnternet Adresi           : https://batman.meb.gov.tr/

Mail Adresi                : kurtaran12@gmail.com

 

 

 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü

 

Adres                          : Site Mahallesi, 72040 Batman Merkez/Batman

Telefon                       : (0488) 212 87 42

Fax                             : (0488) 213 39 14

İnternet Adresi           : http://www.tpao.gov.tr/

Mail Adresi                : tpaocc@tpao.gov.tr

 

 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6

6.1. TPAO tarafından verilecek olan kurumsal desteğin ve TPAO nun yapacağı her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

6.2. TPAO ve Müdürlük arasında yapılacak çalışmalar ve projeler kapsamında ortak İşbirliği alanlarını belirlemek,

6.3. TPAO ve Müdürlük arasında çıkarılacak programa karşılıklı uymak,

6.4.Seminer, sempozyum, kongre, panel, konferans, her türlü etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi, eğitim, kurs verilmesi, proje yapılması ve uygulanması,  kitap, dergi vb. basılmasına ortak karar vermek,

6.5. Karşılıklı bilgi paylaşımı,  bilim, eğitim, kültür, turizm, sanat, spor ve araştırma amaçlı faaliyetlerin yapılması konusunda ortak projeler geliştirmek,

6.6. TPAO ya da Müdürlük bünyesinde düzenlenecek eğitsel, bilimsel, ,sanatsal, kültürel vb. konferanslara, panellere, seminerlere, etkinliklere ve faaliyetlere diğer ajanslar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından da katılımcıları davet etmek konusunda birlikte hareket etmek,

6.7.Taraflar arasında geçen söz konusu bütün etkinlik ve faaliyetler için idari ve mali, ayni ve nakdi giderleri olanaklar ve ilgili mevzuat doğrultusunda Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 7.

Bu protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü bu protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde 8.

Bu protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde taraflar bir araya gelerek ek protokol yapabilir.

Madde 9.

Bu protokol proje süresince geçerlidir.

Madde 10.

Bu protokolün taraflarından olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde herhangi bir gerekçe göstermeden protokolü karşılıklı olarak anlaşarak fesih hakkını kullanabilir.

Madde 11.

Ek protokol yapılması ve uygulamaya ilişkin diğer konularda karar almak, sorunların çözümünde karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümü için protokol tarafları ile görüşülerek çözümün sağlanması amacıyla yürütme kurulu kurulur.

Madde 12.

Bu protokolde yer almayan hususlar, ilgili mevzuata göre, ilgili mevzuatta hüküm bulunmaması durumunda ise protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

Madde 13.

Bu protokol 13 maddeden 4 sayfadan ibaret olup …/04/2019 tarihinde 2 nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Mahmut KURTARAN

Batman İl Milli Eğitim Müdürü

Mustafa DEMİR

TPAO Batman Bölge Müdürü

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.