BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Akademileri

BATMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE BATMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ ARASINDAKİ ‘’2023 BATMAN EĞİTİM AKADEMİLERİ’’ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
BATMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

  PROTOKOL

 

AMAÇ

MADDE 1

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman İl Müftülüğü, karşılıklı kurumsal yararı, ortak çalışmaları desteklemek, karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor, turizm, mesleki gelişim, yardımlaşma, dayanışma ve araştırma faaliyetleri ile karşılıklı mutabık kalınacak diğer alanlarda taraflar arasında işbirliğini tesis etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

KISALTMALAR VE TANIMLAR

Madde 2.

Bu protokolde geçen;

Müdürlük           : Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü

Müftülük           : Batman İl Müftülüğü ’nü ifade eder.

KAPSAM

MADDE 3

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman İl Müftülüğü 2023 Batman Eğitim Akademileri kapsamında eğitim sistemimizin temel unsurları olan öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yaparak istenilen seviyeye ulaşılması konusunda, karşılıklı mutabık kalınarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyet için taraflar arasında yapılacak işbirliği usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 4.

Bu protokolün dayanağı;

 • 4121 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023
 • 2023 MEB Vizyon Belgesi’dir.

 

TARAFLAR

 

Madde 5.

Bu Protokolün Tarafları:

 

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Adres                          : Gap Mahallesi, 2503. Sk. No:3, 72070  Batman /Merkez

Telefon                       :  (0488) 280 72 00

Fax                             :  (0488) 280 72 00

İnternet Adresi           : https://batman.meb.gov.tr/

Mail Adresi                : kurtaran12@gmail.com

 

 

 

Batman İl Müftülüğü

 

Adres                          : Belde Mah.Ömer Muhtar Bulvarı No:94 Batman /Merkez

Telefon                       : (488) 213 27 95

Fax                             : (488) 213 40 93

İnternet Adresi           : https://batman.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx

Mail Adresi                : batman@diyanet.gov.tr

 

 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6

6.1. Müftülük tarafından verilecek olan kurumsal desteğin ve Müftülüğün yapacağı her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

6.2. Müftülük ve Müdürlük arasında yapılacak çalışmalar ve projeler kapsamında ortak İşbirliği alanlarını belirlemek,

6.3. Müftülük ve Müdürlük arasında çıkarılacak programa karşılıklı uymak,

6.4.Seminer, sempozyum, kongre, panel, konferans, her türlü etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi, eğitim, kurs verilmesi, proje yapılması ve uygulanması,  kitap, dergi vb. basılmasına ortak karar vermek,

6.5. Karşılıklı bilgi paylaşımı,  bilim, eğitim, kültür, turizm, sanat, spor ve araştırma amaçlı faaliyetlerin yapılması konusunda ortak projeler geliştirmek,

6.6. Müftülük ya da Müdürlük bünyesinde düzenlenecek eğitsel, bilimsel, ,sanatsal, kültürel vb. konferanslara, panellere, seminerlere, etkinliklere ve faaliyetlere diğer ajanslar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından da katılımcıları davet etmek konusunda birlikte hareket etmek,

6.7.Taraflar arasında geçen söz konusu bütün etkinlik ve faaliyetler için idari ve mali, ayni ve nakdi giderleri olanaklar ve ilgili mevzuat doğrultusunda Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman İl Müftülüğü tarafından değerlendirilecektir.

 

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 7.

Bu protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman İl Müftülüğü bu protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde 8.

Bu protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman İl Müftülüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde taraflar bir araya gelerek ek protokol yapabilir.

Madde 9.

Bu protokol proje süresince geçerlidir.

Madde 10.

Bu protokolün taraflarından olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman İl Müftülüğü gerekli gördüğü takdirde herhangi bir gerekçe göstermeden protokolü karşılıklı olarak anlaşarak fesih hakkını kullanabilir.

Madde 11.

Ek protokol yapılması ve uygulamaya ilişkin diğer konularda karar almak, sorunların çözümünde karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümü için protokol tarafları ile görüşülerek çözümün sağlanması amacıyla yürütme kurulu kurulur.

Madde 12.

Bu protokolde yer almayan hususlar, ilgili mevzuata göre, ilgili mevzuatta hüküm bulunmaması durumunda ise protokolün tarafları olan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman İl Müftülüğü arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

Madde 13.

Bu protokol 13 maddeden 4 sayfadan ibaret olup …/03/2019 tarihinde 2 nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Mahmut KURTARAN

Batman İl Milli Eğitim Müdürü

Turgut ERHAN

Batman İl Müftüsü

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.